IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Pharmamed – Mado, d.o.o. stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Varovanje zasebnosti naših uporabnikov je za nas zelo pomembno. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Z osebnimi podatki uporabnikov spletne strani PHARMAMED-MADO, D.O.O. upravlja podjetje:

Pharmamed – Mado, d.o.o.
Naslov: Leskoškova 9e
Matična številka: 1865005000
Telefon: 01 541 22 30
E-pošta: info@pharmamed.si

 

Zavezujemo se, da bomo pridobljene osebne podatke uporabnikov hranili in varovali v skladu z zakoni in predpisi Evropske direktive GDPR (General Data Protection Regulation) ter da so v  skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Ta izjava o varovanju osebnih podatkov velja za:

  • Uporabnike naše spletne strani,
  • Prejemnike naših e-novic,
  • Udeležence na naših dogodkih,
  • Končne uporabnike naših storitev, kamor spadajo uporabniki naše spletne trgovine,
  • Strokovno javnost, s katero sodelujemo v okviru neposrednega trženja naših izdelkov,
  • Kandidate, ki se prijavijo na naše razpise za prosta delovna mesta.

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje. V določenih primerih lahko zakonodaja od nas zahteva obdelavo oz. posredovanje vaših osebnih podatkov. V tem primeru vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakona; takšna obdelava oz. posredovanje osebnih podatkov pa je obvezno.

 

NAMEN OBDELAVE:

Spodaj so podrobneje opisani nameni, kjer poteka obdelava osebnih podatkov.

Strokovno obveščanje strokovne javnosti o medicinskih pripomočkih in dogodkih

Ime, priimek, naslov in kontakt, izobrazba in delovne izkušnje ter podatki o delovnem mestu profesionalcev na področju zdravstva in farmacije se zbirajo z namenom strokovnega obveščanja o medicinskih pripomočkih, ki jih trži podjetje. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete.

Pošiljanje e-novic našim partnerjem in potencialnim partnerjem

Ime, priimek in e-pošto uporabljamo za pošiljanje newsletterjev. Ti podatki se obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa omogočanja učinkovitega in uspešnega upravljanja in vodenja našega poslovanja.  Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine: jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila, pošiljatelj bo jasno razviden,  jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo brezpogojno spoštovali.

Sklenitev in izvajanje pogodbe o izobraževanju in avtorske pogodbe

Ime, priimek, naslov, kontakt, TRR, davčno številko, uporabljamo za namene sklenitve in izvajanja pogodbe o izobraževanju in avtorske pogodbe. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete.

Hramba podatkov neizbranih kandidatov v zvezi z razpisom za prosto delovno mesto, ki jih pošlje kandidat.

Ime, priimek, E-naslov, naslov, mobilni telefon, življenjepis, uporabljamo za namene izvedbe razpisa za prosto delovno mesto in obveščanje o aktualnih delovnih mestih. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete.

KAKŠNE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO?

  • splošne informacije o vas – kot je ime in priimek (vključno s predpono ali nazivom), spol, starost in datum rojstva;
  • kontaktne informacije – kot je službeni naslov, elektronski naslov, telefonska številka službenega telefona/faks številka, telefonska številka osebnega mobilnega telefona;
  • podatke o poklicu – kot so podatki o vaši izobrazbi, akademski naziv, poklicne kvalifikacije, zaposlitev/položaj/vloga, specializacija, številka referenčnega računa stranke, zdravstveni interes, službena ID, članstvo v nekaterih strokovnih organih, vaš življenjepis;

IZ KATERIH VIROV PRIDOBIVAMO OSEBNE PODATKE?

Zbiramo, hranimo in obdelujemo zgolj tiste podatke, ki jih potrebujemo za izpolnitev namenov, za katere so zbrani.
Vaše osebne podatke pridobivamo neposredno od vas (npr. kadar nam osebne podatke posredujete preko naročila naših storitev, udeležbe na naših dogodkih, vaših povpraševanj ali na kakršenkoli drug način, kjer nam posredujete vaše osebne podatke). Vaše osebne podatke lahko pridobimo tudi iz javno dostopnih evidenc.

 

PRAVICE GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Če želite pridobiti podatke o obdelavah vaših osebnih podatkov, jih lahko zahtevate z uresničitvijo pravice do dostopa. Poleg tega vam omogočamo uresničevanje pravice do popravka (na primer, če zasledite, da vaši osebni podatki niso točni), pravice do izbrisa osebnih podatkov (na primer, če ne obstaja pravna podlaga za njihovo obdelavo) in pravice do prenosljivosti (na primer, kadar želite prenesti svoje osebne podatke k drugemu upravljavcu). Če se ne strinjate z obdelavo osebnih podatkov, ki poteka na podlagi naših zakonitih interesov, ali če ne želite, da se vaši osebni podatki uporabljajo za namene neposrednega trženja, imate pravico do ugovora proti obdelavi vaših osebnih podatkov. V kolikor želite prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov, nam pošljite pisno zahtevo, ki omogoča vašo identifikacijo. Pisno zahtevo pošljite po elektronski pošti, ki je navedena pod kontakti podjetja.

Kadarkoli imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

 

PREKLIC ALI OMEJITEV PRIVOLITVE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV

Vaša privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene, ki smo jih opisali v teh informacijah, je prostovoljna. Privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli omejite oziroma prekličete, tako da nas o tem obvestite. Po preklicu vaše privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov, bomo obdelovali le tiste podatke v zvezi z vami, ki jih bomo morali zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, zaradi izvajanja pogodbe ali za dokončanje odprtih poslov iz poslovnega razmerja.

 

HRAMBA

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo. Osebne podatke hranimo v papirnati ali računalniški obliki. Vsi papirnati dokumenti z vašimi osebnimi podatki so shranjeni v varovanih prostorih, naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali namerno uničenje, izgubo, poškodbo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

 

KONTAKTNA OSEBA:

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri podjetju Pharmamed- Mado, d.o.o. ali pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Za stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pišite e-mail na naslov info@pharmamed.si ali na telefonsko številko 01 541 2230.

 

VELJAVNOST SPLOŠNIH INFORMACIJ O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Pridružujemo si pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij s področja varstva osebnih podatkov.