Strokovni razvoj

Zavedamo se potrebe po nenehnem vlaganju v znanje in razvoj, zato že vrsto leto povezujemo znanost in strokovnost.

Z izdajanjem publikacije SIGNA VITAE združujemo inovacije in hkrati skrbimo za akademski razvoj medicinske stroke.

SIGNA VITAE

Znanstvena publikacija, ki je specializirana za področja anestezije, intenzivne nege in urgentne medicine. Njena vizija je, da do leta 2020 postane vodilna publikacija na področjih intenzivne nege in urgentne medicine v regiji. Revija ima pridobljen faktor vpliva, njen namen pa je pomagati strokovnjakom z omenjenega področja pri pridobivanju znanja in izkušenj z namenom izboljšanja zdravstvenih izidov pri pacientih. Ugledno mednarodno uredništvo revije v objave sprejema pregledne in izvirne znanstvene članke, kratka poročila, poročila o primerih in pisma uredniku. Ker je publikacija usmerjena v prakso, so članki brezplačni in prostodostopni na spletni strani. Publikacija izhaja v angleškem jeziku.

Več informacij o publikaciji SIGNA VITAE (http://www.signavitae.com)

Prihajajoči dogodki

Naši partnerji

BOLNIŠNICE IN ZDRAVSTVENE USTANOVE

Bolnišnice in zdravstvene ustanove so naši pomembni poslovni partnerji. S svojim znanjem, strokovnostjo in z vrhunskimi izdelki jim zagotavljamo najvišjo raven oskrbovanja in kakovostno storitev.

DOLGOROČNI POSLOVNI PARTNERJI

Na področju medicinske tehnologije in opreme sodelujemo z mednarodno priznanimi in uveljavljenimi poslovni partnerji, s katerimi nas združujeta profesionalen odnos in strokovna naravnanost.

VRHUNSKI STROKOVNJAKI

Uspešno sodelujemo s številnimi vrhunskimi strokovnjaki s področja medicine in z multidisciplinarnim pristopom zagotavljamo najvišjo kakovost storitve.